JEFFE DE BRABANDERE

°1998, Borgerhout, Belgium

Ik toon drie grote thema’s in mijn werk: europa, geschiedenis en dieren.

Europa is een continent van geschiedenis. De Europese beschaving overdenkt voortdurend zijn oorsprong en tegelijk ziet het zijn ondergang: Europa, het avondland. Europese oerverhalen suggereren dat er een Europese authenticiteit is. Maar in de mythe van Europa blijkt al dat Europa van Phoenicië komt. Externe invloeden zijn voor Europa altijd al van cruciale betekenis geweest. In het politieke debat wordt voortdurend naar de Verlichting en de Europese grondwaarden verwezen, als basis van onze identiteit, maar die is verre van vanzelfsprekend.

Dieren hebben een belangrijke plaats in de Europese mythen en dus ook in de kunst die deze mythen als onderwerp heeft. De verbeelding van het dier verraadt echter de maatschappelijke machtsverhoudingen, heersende denkkaders en gangbare zelfbeelden. Onze relatie met dieren is overigens de laatste eeuwen meer en meer verstoord geraakt. We weten niet meer hoe we de mentale kracht van een dier moeten begrijpen. Er is een sterke disneyficering, maar voor de rest is er geen plaats meer voor het dier in onze samenleving. We zien het dier niet meer als dier, we hebben geen oog meer voor het dierlijke. Dieren zijn voor ons het “andere”, dat onze verbeelding prikkelt. Op deze manier kun je ook naar het verleden kijken, als het andere dat ons vormt maar ook stoort, als iets herkenbaar of eigen, maar dat toch vreemd is.

Geschiedenis is niet alleen een feitelijk of objectief gegeven, ze heeft ook een kleur, sfeer, patine, ze kan zelfs een melancholie bezitten. Geschiedenis kan heel dichtbij zijn, zit in kleine objecten, meubels, gebruiksvoorwerpen, in familieverhalen. Ik werk dan ook vaak met bestaande materialen die een verleden meedragen, een verhaal hebben. Ik combineer dat ook met sculpturen in hout of klei of maak andere assemblages, tekeningen op groot formaat en op verschillende dragers in pen, houtskool, bister, …

Artist Statement